Czy rozliczenie opustu 1:1 jest możliwe?
Energia odnawialna

Czy rozliczenie opustu 1:1 jest możliwe?

3/23/2021

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest opust.

To określenie na bezgotówkowy system rozliczeń energii elektrycznej wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną oraz pobranej z sieci, przeznaczony właśnie dla właścicieli mikroinstalacji PV, tak zwanych prosumentów. Prosument to osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje energię elektryczną. W takim przypadku muszą oni podpisać kompleksową umowę z zakładem energetycznym o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii.


Weźmy pod uwagę instalację o mocy do 10 kWp. Za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Przy większych instalacjach - do 50 kWp obowiązuje już współczynnik 0,7. Na wstępie można więc uznać za oczywiste, że rozliczenie 1:1 powinno być dla prosumenta bardziej opłacalne, niż ustawowe 1:0,8. Od razu trzeba jednak rozwiać wszelkie wątpliwości - to marketingowy trik.


Jednym z najważniejszych problemów prosumenta w przypadku opustu jest konieczność refundacji kosztów dystrybucji. Wielu prosumentów nie jest świadomych, że koszty energii składają się z dwóch głównych kosztów - opłaty za dostarczenie energii oraz samej wartości energii elektrycznej.


Wszystko wskazuje, że dla sprzedawców energii rozliczenie 1:0.8 nie jest biznesowo korzystne, w takim razie, dlaczego by nie rozliczać w stosunku 1:1?


Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Rozpatrzmy rozliczenie prosumenta, który posiada instalację o mocy 4 kWp i produkuje rocznie 4 000 kWh. Zakładając, że koszty energii wynoszą 0,38 zł/kWh brutto, a dystrybucji 0,26 zł/kWh brutto. Korzyść dla prosumenta przy rozliczaniu 1:1 to około 2 560 zł rocznie przy 1:0,8 to około 2 201 zł. Warto dodać, że prosument ma zawsze pewną konsumpcję bieżącą co powoduje, że tylko część energii podlega opustowi, ta część która jest zużywana jest w czasie produkcji.


W tym przykładzie założyliśmy, zgodnie z naszym doświadczeniem, że 30% energii prosument zużywa na własne potrzeby a 70% wysyła do sieci. W tym przypadku rozliczenie 1:1 daje dodatkową korzyść dla prosumenta na poziomie 360 zł rocznie. Jeżeli przy tej samej cenie instalacji firma zaoferowałaby takie rozliczenie w określonym ustawą okresie 15 lat to zysk byłby zauważalny. Pojawia się pytanie, dlaczego umowa z rozliczeniem w upuście 1:1 jest podpisywana tylko na 2 lata? Czy oszczędności na przestrzeni dwóch lat w wysokości 720 zł nie są ukryte w cenie instalacji?  


Mając rozliczenie w opuście 1:1 na dwa lata należy dobrze dobrać moc instalacji. Powinna ona być mniejsza niż opust 1:0,8. Po dwóch latach natomiast prosument powinien albo rozbudować instalację, która jest zawsze droższa, niż budowa, albo przyjąć wzrost kosztów rachunku za prąd za dwa lata. Jednak, jeśli prosument wykona przewymiarowaną instalację na początku, żeby mieć zapas na przyszłość nic nie skorzysta na wyższym opuście, gdyż niewykorzystana energia nie może być liczona jako korzyść finansowa.


Mówiąc krótko, obietnice rozliczenia z opustu 1:1, którymi mamią firmy fotowoltaiczne, to marketingowy chwyt, który daje pozorne korzyści. Warto w tej sytuacji jednak spojrzeć na zagadnienie w dłuższej perspektywie i realnie zbilansować zyski i straty.


(Źródło grafiki: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W PROGRAMACH PARASOLOWYCH. PORADNIK INWESTORA SAMORZĄDOWEGO)

Inne wpisy