Fotowoltaika dla rolnika 2021, czyli jak przez 15 lat nie płacić podatku rolnego
Finanse

Fotowoltaika dla rolnika 2021, czyli jak przez 15 lat nie płacić podatku rolnego

3/23/2021

Rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że rolnicy mogą liczyć na ulgi oraz dofinansowania związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów w tym zakresie, sprawdźmy czy w ogóle się to opłaca.

Rosnące ceny prądu

Stale rosnące ceny prądu wymuszają na prosumentach poszukiwania kolejnych oszczędności. W przypadku gospodarstw rolnych jest to niezwykle trudne.

Jeszcze kilka lat temu prąd stanowił blisko 20 procent ponoszonych przez nie kosztów całkowitych. Wartość ta wciąż stopniowo rośnie. Modernizacja rolnictwa sprowadza się do jego mechanizacji oraz wzrostu liczby maszyn działających z wykorzystaniem energii elektrycznej. Im bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym z większymi kosztami musi się zmagać.

W przypadku największych z nich, opłaty za jeden okres rozliczeniowy oscylują wokół kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Fotowoltaika staje naprzeciw potrzeb współczesnych rolników. Odnawialne źródła energii stanowią przyszłość - zarówno dla gospodarstw rolnych, jak i hodowców.

Zalety paneli fotowoltaicznych

Dlaczego inwestycja w fotowoltaikę powinna być kluczowa dla wszystkich gospodarstw rolnych, niezależnie od kierunku ich rozwoju czy wielkości?

  • Po pierwsze: niezależność energetyczna. Mamy tu na myśli nie tylko samowystarczalność energetyczną, ale również całkowite uniezależnienie się od wahań cen rynkowych. Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa rolnego bądź gospodarstwa hodowlanego na prąd, a co więcej - sprzyja obniżeniu kosztów produkcji.
  • Po drugie: spadek kosztów. Biorąc pod uwagę, że opłaty za prąd stanowią obecnie ponad 20 proc. wszystkich kosztów stałych gospodarstwa rolnego, całkowity ich brak mógłby znacząco podnieść kondycję budżetu rolnika. Większe oszczędności pozwalają natomiast na oferowanie konkurencyjnych cen na rynku producentów.
  • Po trzecie: oszczędność. I nie mówimy tu o oszczędności chwilowej czy sezonowej, ale intratności podjętej decyzji na całe lata. W przypadku prądu pozyskiwanego za pośrednictwem fotowoltaiki, obniżenie wysokości rachunków nastąpi już w pierwszym miesiącu użytkowania instalacji. Warto wspomnieć również o innej kwestii. Inwestycje w odnawialne źródła energii pozwalają uzyskać 25 proc. ulgi w podatku rolnym!
  • Po czwarte: dbałość o środowisko. Aspekt ten może wydawać się mało kluczowy, ale warto zauważyć, że eko-gospodarstwa są bardziej konkurencyjne, aniżeli gospodarstwa, które bazują na utartych już schematach – i to nie tylko na rynku lokalnym, ale i globalnym. Energia odnawialna pozyskiwana z fotowoltaiki jest w pełni bezpieczna zarówno dla człowieka, zwierząt czy też lokalnego ekosystemu. Dbałość o środowisko stawia gospodarstwo rolne czy hodowlane w niezwykle korzystnym świetle sprawiając, że w oczach kontrahenta stajesz się wartościowym partnerem biznesowym.

Ulgi oraz dotacje dostępne dla rolników

W 2021 roku gospodarstwa rolne oraz hodowlane będą mogły skorzystać z takich samych narzędzi, co w roku ubiegłym. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Unia Europejska zdecydowała się na jego przedłużenie na dwa kolejne lata, a ponadto zarządziła wdrożenie nowych obszarów wsparcia, w tym właśnie fotowoltaiki. Więcej na ten temat dowiemy się w kolejnych miesiącach.

W budżecie Wspólnoty na rok 2021-2027 przewidziano 25,5 mln euro (ponad 128 mld złotych) na polską wieś.

Nie wiadomo jeszcze, jak zostaną rozdysponowane te pieniądze, aczkolwiek przy ich podziale kluczowe będą m.in. kwestie klimatyczne. Można więc spodziewać się, że w tym roku powstaną zupełnie nowe programy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii.

Jeśli chodzi o dotychczasowe rozwiązania, w tym roku gospodarstwa rolne oraz hodowlane skorzystać mogą z:

  • Programu Agroenergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym, skierowane do właścicieli bądź dzierżawców nieruchomości rolnych (przynajmniej rok czasu prowadzenia działalności), których użytki rolne zajmują 1-300 hektarów. Wsparcie obejmuje bezzwrotną dotację na montaż pompy ciepła, turbiny wiatrowej bądź fotowoltaiki o mocy w zakresie 10-50 kW. Dofinansowanie obejmuje do 20 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 złotych. W przypadku Agroenergii nabór jest ciągły, jednakże nie podano jeszcze terminów początkowych na bieżący rok.
  • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę – rozwiązanie przeznaczone dla płatników podatku rolnego, czyli zarówno właścicieli/użytkowników gruntów wieczystych, jak i posiadaczy gruntów samoistnych oraz gruntów będących własnością JST lub Skarbu Państwa. Ulga przysługuje zarówno jednostkom fizycznym, prawnym jak i nieposiadającym osobowości prawnej. Zgodnie z zasadami, obejmuje do 25 procent kosztów poniesionych na inwestycję w urządzenia produkcyjne naturalnych źródeł energii. Kwota odliczana jest od podatku rolnego, zaś odpisów można dokonywać maksymalnie przez 15 kolejnych lat. Ulgi tej nie można łączyć z innymi narzędziami to jest programem Agroenergia.

Fotowoltaika dla rolnika: kiedy można spodziewać się zwrotu z inwestycji?

Wszystko zależy od źródła finansowania inwestycji. Korzystając z dostępnych programów – zarówno Agroenergii jak i ulgi podatkowej – szacunkowy czas zwrotu kosztów oscyluje wokół 4-5 lat, w zależności od wybranej inwestycji. Jeżeli jednak mówimy o zakupie paneli fotowoltaicznych i dobrania do nich osprzętu samodzielnie, bez dotacji, czas ten może się wydłużyć nawet do 7-8 lat.

Inne wpisy