Fotowoltaika za półdarmo, czyli wszystko o pieniądzach
Finanse

Fotowoltaika za półdarmo, czyli wszystko o pieniądzach

2/8/2021

Wszystko wskazuje na to, że krajowa polityka wspierania odnawialnych źródeł energii przełoży się na konkretne oszczędności dla inwestorów – zarówno tych indywidualnych, którzy planują założyć panele na dachu domu, jak i tych większych – biznesowych, którzy szukają w fotowoltaice sposobu na zarobek.

Co prawda poprzednia edycja najpopularniejszego programu wspierającego budowę instalacji fotowoltaicznych – Mój Prąd, zakończyła się w grudniu ubiegłego roku, ale wiadomo już, że będzie kolejna. Trudno się dziwić. Mój Prąd to ogromny sukces.Z budżetu na poziomie 1.1 mld złotych skorzystało 220 tysięcy osób. Czekamy na szczegółowe uwarunkowania i uruchomienie kolejnej edycji tego programu. Wiadomo, że Mój Prąd będzie rozszerzony.

Ważne jest jednak także to, że nadal funkcjonują dobrze już znane programy wspierające montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizację budynku i zakup pomp ciepła, a co za tym idzie, osoba fizyczna, przedsiębiorca lub rolnik, który zdecyduje się zainwestować w odnawialną energetykę może uzyskać pomoc z programów refundujących część poniesionych kosztów.


Program Czyste Powietrze

W tym przypadku ulga termomodernizacyjna może wynieść nawet do 53 tysięcy złotych. Ulgą mogą być objęte przedsięwzięcia, które rozpoczęto przed 1 stycznia 2019 r. i zostaną zakończone nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Osoba, która chce skorzystać z tej ulgi powinna wykazać ją zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym poniesione były wydatki. Kwota odliczenia jednak nie może przekroczyć 53 000 zł we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ważne zastrzeżenie - odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane w formie dotacji np. Mój prąd lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Działania, które obejmuje ulga finansowa dotyczą montażu pomp ciepła i ocieplenia budynku oraz modernizacji pod kątem energochłonności i zniwelowania strat ciepła budynku mieszkalnego. Wysoką kwotę odliczenia podatkowego można zastosować również w przypadkach, gdy właściciel budynku zdecyduje się na:

1) demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do c.o. (centralnego ogrzewania) i c.w.u. (ciepłej wody użytkowej),
2) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
3) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
4) wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny(pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Warunki by móc skorzystać z ulgi?

  • status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
  • budynek mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, ale i na bliźniak – pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
  • budynek, którego dotyczy wniosek, musi być wybudowany i oddany do użytku – ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Programu Czyste Powietrze z montażem mikroinstalacji

Podstawa tego programu, to wymiana kotła lub pieca zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu, czyli pompę ciepła. Dopiero po spełnieniu tego warunku można ubiegać się o pokrycie do 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej - maksymalnie 5 tys. zł. Moc instalacji objęta dotacją to od 2 do 10 kWp. Instalacja fotowoltaiczna, to najtańsza i najczystsza energia elektryczna produkowana ze Słońca, natomiast pompa ciepła, to ekologiczna energia cieplna z powietrza, gruntu lub wody zasilająca ogrzewanie domu.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Rolnicy, którzy zakupili instalacje z własnych środków, mogą ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości aż 25 % kosztów inwestycji. Tę kwotę można odliczyć od podatku rolnego w ciągu najbliższych 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika. Jeśli rolnik, któremu przysługuje ulga zakupił instalację o wartości 60 tys. zł może odliczyć 15 000 zł. Ulga przyznawana jest pozakończeniu inwestycji. Decyzje o przyznaniu ulgi inwestycyjnej/rolnej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent. Skorzystanie z niej jest możliwe w przypadku, gdy wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych. Rolnicy, którzy płacą podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w formie ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi formami publicznego wsparcia.

 

Program Słoneczne dachy dla Poznania

To program skierowany do właścicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie Poznania. Budżet całego programu wynosi 100 mln zł i jest dedykowany tylko zakupom, montażu i uruchomieniu kompletnych instalacji PV do 50 kW. Nabór wniosków do programu wciąż trwa, ale po wykorzystaniu wszystkich środków może zostać zawieszony. Zakończenie programu przewidziano z końcem 2023 roku. Pożyczka ma na celu sfinansowanie w 100% kosztów przedsięwzięcia. Co ważne pożyczka na wniosek osoby składającej wniosek może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Istnieje również możliwość częściowego jej umorzenia do wysokości 15% udzielonej kwoty. Łączna kwota umorzenia dla jednego Wnioskodawcy w roku udzielenia pomocy finansowej nie może przekroczyć kwoty 800 000 złotych.

Program Energia

Minimalna kwota wsparcia wynikająca z to 500 tysięcy złotych na dofinansowanie między innym  instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie także pompy ciepła, turbiny wiatrowej, kolektorów słonecznych oraz małych elektrowni wodnych. Przedsiębiorcy mogą także starać się o dofinansowanie do magazynu energii, warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Czas na składanie wniosków upływa 17.12.2021 r. lub w momencie wyczerpania środków. Program realizowany będzie do 2025 r. w formie dotacji lub pożyczki. 


Budżet programu wynosi 1.314.059.478,50 zł, w tym:


1) pożyczki - 1.264.286.978,50 zł,
2) dotacje - 49.772.500 zł.

Forma wsparcia w postaci pożyczki może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Program przewiduje dofinansowanie w wysokości:


1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50 000 zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 3 950 000 zł

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie. W programie istnieje wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Ogromne pieniądze, które można pozyskać na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii jest uzasadnione. To nie tylko moda na ekologię, ale wymierne korzyści finansowe dla każdego z inwestorów. Nie warto więc czekać do ostatniej chwili. Doradcy Ineron służą pomocą w pozyskaniu dofinansowań i budowie instalacji OZE.

 

Inne wpisy