Kto może odliczyć wydatki na fotowoltaikę od podatku?
Finanse

Kto może odliczyć wydatki na fotowoltaikę od podatku?

3/23/2021

Inwestycja w system fotowoltaiczny to wydatek, który w momencie realizacji przedsięwzięcia dość znacząco obciąża portfel inwestora, ale wystarczy zaledwie kilka lat, by wniesione pieniądze wróciły do niego z nadwyżką. Czerpanie czystych zysków z zainstalowania fotowoltaiki idzie w parze z możliwością dostosowania rozwiązań oraz technologii do potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorstwa, co pozwala na zachowanie infrastruktury firmy bez zbędnych ingerencji.

Wybór innowacyjności oraz ekologii to także przejaw świadomego budowania wizerunku marki, która zyskuje w oczach klientów. Jakby tego było mało, montaż systemu fotowoltaicznego objęty jest licznymi dotacjami oraz dofinansowaniami. Przykładowymi programami, które wspierają fotowoltaikę są Mój prąd i Czyste powietrze. W niektórych przypadkach całość lub część poniesionych na instalację systemu kosztów może być nawet odliczona od podatku.

Lektura poniższego artykułu pozwoli odpowiedzieć na pytania: kto i kiedy może odliczyć wydatki na fotowoltaikę od podatku, a także jaka jest maksymalna kwota takiego odliczenia.

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej

Początek 2019 roku to czas, kiedy w życie weszło Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jak również wprowadzona została ulga termomodernizacyjna. Ten rodzaj ulgi podatkowej pozwala na odliczenie kosztów poniesionych na wyszczególnione w rozporządzeniu usługi oraz zakup potrzebnych do ich wykonania materiałów oraz urządzeń. Jedną z termomodernizacji, która znalazła się na wykazie jest montaż instalacji fotowoltaicznej.

Warunkiem koniecznym do spełnienia w przypadku skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie później niż 3 lata po jego rozpoczęciu. Odliczenie kosztów poniesionych na fotowoltaikę od podatku możliwe jest wyłącznie dla wydatków poczynionych po 1 stycznia 2019 roku, nawet jeżeli ulga obejmuje również inwestycje rozpoczęte przed i nadal trwające w 2019.

Podatnicy mogący skorzystać z ulgi

Istnieją pewne podstawowe ograniczenia wskazujące na to, kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Przede wszystkim, inwestorzy mogący odliczyć wydatki na fotowoltaikę od podatku muszą być właścicielami lub współwłaścicielami budynku objętego ulgą. Dodatkowo, niezależnie czy wnioskodawcą będzie osoba fizyczna czy też przedsiębiorca - budynek ten powinien obowiązkowo posiadać charakter mieszkalny, a także jednorodzinny. Nie ma znaczenia, czy jest to posiadłość wolnostojąca, czy obiekt w zabudowie grupowej albo szeregowej, o ile nie jest on złożony z więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków, których budowa jest dopiero planowana lub trwa, nie przysługuje również najemcom oraz właścicielom domów wielorodzinnych.

W obiektach objętych ulgą dopuszczalne jest wydzielenie lokalu użytkowego, co umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie tam swojej działalności i swobodną pracę. Ważne jest, aby powierzchnia pomieszczenia biurowego, różnego rodzaju gabinetów, czy też lokali sklepowych nie zajmowała w budynku więcej niż 30% powierzchni.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom zarówno rozliczającym dochody zgodnie ze skalą podatkową 17 oraz 32%, jak i stosującym jednolitą stawkę - 19%. Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również posiadają możliwość odliczenia kosztów poniesionych na ogniwa fotowoltaiczne oraz usługę instalacji systemu.

Kwota odliczenia

Poza ograniczeniami dotyczącymi osób mogących wnioskować o przyznanie ulgi, jak również cech, jakimi powinien charakteryzować się objęty nią budynek, ustawa określa także maksymalną kwotę, która może zostać odliczona od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Niezależnie od liczby podejmowanych działań termomodernizacyjnych oraz bez względu na to, czy realizowane są one w jednym czy wielu budynkach - na jedną osobę przypadają nie więcej niż 53 tysiące zł. W przypadku inwestycji dokonywanych w obiektach posiadających więcej niż jednego właściciela - powyższa kwota przypada oddzielnie na każdego ze współwłaścicieli. W ten sposób małżonkowie przeprowadzający termomodernizację domu korzystający z ulgi, mogą odzyskać w sumie 106 tysięcy zł. Od dochodu możliwe jest również odliczenie kosztów poniesionych na cele termomodernizacyjne po wcześniejszym zaciągnięciu kredytu.

Należy pamiętać, że jeżeli podczas instalacji systemu fotowoltaicznego część poniesionych kosztów została dofinansowana lub zwrócona, między innymi poprzez uczestnictwo w programach Mój prąd lub Czyste Powietrze, a także innych, lokalnych - kwoty powinny być pominięte przy odliczaniu wydatków na fotowoltaikę od podatku.

Jeżeli w ciągu jednego roku nie udało się dokonać całości odliczenia ze względu na zbyt niski dochód roczny, dopuszczalne jest kontynuowanie procesu w kolejnych latach przez okres nieprzekraczający 6 lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Jak działa ulga termomodernizacyjna - przykład odliczenia

Aby odliczanie kosztów instalacji systemu fotowoltaicznego wraz z potrzebnymi do tego materiałami oraz urządzeniami było w pełni zrozumiałe, warto zapoznać się z niżej wyszczególnionym przykładem, szczegółowo obrazującym działanie ulgi termomodernizacyjnej.

Pan XYZ w połowie 2019 roku założył w swoim jednorodzinnym domu, składającym się z jednego lokalu mieszkalnego oraz niewielkiego sklepu, system fotowoltaiczny. Inwestycja kosztowała go w sumie 42 tysiące zł. Instalacja, na którą zdecydował się pan XYZ objęta jest programem „Mój Prąd”, dzięki czemu koszt poniesiony przez klienta na fotowoltaikę zmniejszył się o 5000 zł. Do odliczania wydatków od podatku należy zatem wziąć pod uwagę kwotę 37 tysięcy zł. Pan XYZ rozlicza się zgodnie z 32% skalą podatkową. Kwota odliczenia z tytułu ulgi podatkowej będzie zatem wynosiła 37 000 * 0,32 = 11 840 [zł], przez co montaż systemu fotowoltaicznego wyniesie klienta w sumie 25 160 zł.


Inne wpisy