Mój Prąd 2.0 – kiedy i na jakich zasadach?
Finanse

Mój Prąd 2.0 – kiedy i na jakich zasadach?

1/22/2021

Lada dzień powinniśmy poznać nowe zasady programu Mój Prąd. Wszystko ma być jasne do końca pierwszego kwartału tego roku. Wtedy też program zostanie uruchomiony.

 

W pierwszym rozdaniu ponad 200 tysięcy instalacji zostało uruchomionych z dofinansowaniem, którego operatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pula wyczerpała się jednak już początku grudnia 2020 roku.

Czy to oznacza, że dzisiaj nie ma szans na żadną dotację na zieloną energię? Przeciwnie.

W dalszym ciągu na mikroinstalację PV o mocy 2-10 kW, która zostanie wykonana w celu zasilenia potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego można dostać 5000 zł. Jest tylko jeden istotny warunek. Trzeba usunąć z domu starego kopciucha. Pozostałe warunki są takie same jak wprzypadku programu Mój Prąd.

W programie Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną, na dokładnie takich samych zasadach jak w pierwszej wersji programu Mój Prąd. Wystarczy tylko jeden wniosek. Na podstawie pozytywnej decyzji inwestor może otrzymać do 5000 zł dofinansowania na instalację od 2 kW do 10 kW, a do tego wymienić źródło ciepła. Maksymalna wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50%.

I teraz zła informacja - jeżeli ktoś dostał już dotację w ramach programu Mój Prąd nie może złożyć kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, nawet jeżeli zdecyduje się na wymianę kopciucha. Niezbędnym warunkiem przyznania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach Czystego Powietrza jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie) nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie.

Jeśli inwestor ma już wymieniony piec i chce skorzystać z programu na ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi lub montaż rekuperacji, nie może złożyć wniosku o dotację na fotowoltaikę. Dofinansowanie nie przysługuje także na projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji PV.

Program Mój Prąd i Czyste Powietrze to programy ogólnokrajowe. Warto sprawdzić jakie programy dotacyjne obowiązują w poszczególnych gminach.

Dotacje gminne zazwyczaj można łączyć z dofinansowaniem w Programie Czyste Powietrze, o ile łącznie nie przekraczają stu procent kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowi tu program STOP SMOG.

Więcej na temat programu Czyste Powietrze: TUTAJ

Inne wpisy