Mój prąd 3.0 - jakie będzie dofinansowanie?
NEWS

Mój prąd 3.0 - jakie będzie dofinansowanie?

3/23/2021

Celem programu Mój prąd  jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

Korzystać z niego mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dotychczas, dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia wynosiło nie więcej, niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowanie pokrywa zakup i montaż instalacji PV i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Mój Prąd 3.0. - jakie nastąpią zmiany?

Trzecia edycja programu startuje 1 lipca 2021 roku i ma trwać do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.

Mój prąd będzie finansowany z funduszy unijnych, a nie jak dotychczas z krajowych. Zamiast  dotacji do 5 tys. zł dofinansowanie ma zależeć od "zakresu rzeczowego inwestycji" - zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. Premiowana będzie autokonsumpcja produkowanej energii.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się instalacje założone jeszcze w ubiegłym 2020 roku, ale po 31 stycznia.

Szczegółowego programu wciąż nie opublikowano, nie wiadomo więc, jaki poziom dofinansowania zostanie zaproponowany.

Dofinansowanie może zostać rozszerzone o takie elementy jak punkty ładowania do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz czy magazyny ciepła.

Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji będzie utrzymany.

Program Mój Prąd cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 roku.

 - mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.Inne wpisy