Opłata mocowa za prąd – czyli wszystko o podwyżkach w 2021
Finanse

Opłata mocowa za prąd – czyli wszystko o podwyżkach w 2021

2/7/2021

Pierwszego stycznia weszła w życie nowelizacja stawek opłaty mocowej. Odbiorcy energii elektrycznej mieli dokładnie miesiąc, aby przygotować się na wzrost cen. Informacje o planowanych zmianach pojawiały się sukcesywnie przez cały miniony rok, zaś oficjalne stawki podane zostały do wiadomości przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej 30 listopada.

Trzy lata opłaty mocowej

Opłata mocowa funkcjonuje na polskim rynku od przeszło trzech lat. Kluczowa w tej kwestii ustawa – o rynku mocy – ogłoszona 8 grudnia 2017 roku, weszła w życie w połowie stycznia 2018 roku. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie stabilności cen prądu, a także eliminacja niedoborów wytwórczych, głównie blackoutu energetycznego. W teorii szlachetne „komorne” miało chociaż w części wynagrodzić państwowym elektrowniom oraz koncernom energetycznym gigantyczne straty. Nadmienić należy, że polska gospodarka, jako jedna z nielicznych w Europie, nadal bazuje na węglu. I chociaż świadomość włodarzy Starego Kontynentu w tej kwestii znacząco wzrosła, polski rząd nadal ma w planach budowę kolejnych elektrowni. Nie sposób nie wspomnieć, iż opłata mocowa stanowi swojego rodzaju dubel istniejącej już od dłuższego czasu opłaty przejściowej – taksy mającej rekompensować elektrowniom ewentualne zerwania długoterminowych kontraktów.

Opłata mocowa oficjalnie „na papierze”

Planowany termin wejścia w życia opłaty mocowej – 1 października 2020 roku – został przesunięty na 1 stycznia 2021 mocą projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach. Zaraz po posiedzeniu sejmowej Komisji ds.Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, gdy wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zadeklarował chęć wprowadzenia przez rząd nowego podatku, przez kraj przeszła niewielka, aczkolwiek stosunkowo silna fala protestów w tej sprawie. Specjaliści od samego początku przekonywali, że nowe „komorne” znacząco zwiększy koszty korzystania z energii elektrycznej w gospodarce – zarówno jeśli chodzi o przemysł, jak i prąd indywidualnych odbiorców.

Zmiany na rachunkach za prąd

Od stycznia tego roku rachunki za prąd uległy nieznacznej zmianie. I tak oto, za sprawą dodatkowych regulacji prawnych wprowadzanych sukcesywnie przez poprzednie miesiące, w części dokumentu pobieranego przez dystrybutorów pojawiła się nowa pozycja: opłata mocowa. To jednak nie koniec nowości. Nieco bystrzejsze oko mogło dostrzec również, że opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, stała się wartością dodatnią. Dodatkowo, opłata kogeneracyjna zmniejszyła się do zera. Więcej informacji o wysokości opłaty mocowej znajduje się poniżej. Jeśli chodzi o opłatę OZE, wprowadzoną ustawą o OZE w 2015 roku, ta miała za zadanie pokryć koszty wynikające z uczestnictwa podmiotów z zakresu zielonej energii w systemie aukcyjnym, a także w systemach dopłat do ceny rynkowej oraz taryfy gwarantowanej.W tym roku wynosi ona 2,20 zł/MWh. Stawka opłaty kogeneracyjnej jest natomiast ustalana każdego roku indywidualnie, przez ministra właściwego ds. energii. W 2020 roku wynosiła ona około 1,39 zł/MWh (około 3,48 zł/rok) dla gospodarstwa domowego. W 2021 roku opłata ta została zredukowana do zera.

„Po co?” i „Ile” – konkrety o opłacie mocowej

Wysokość opłaty mocowej obliczana jest bezpośrednio przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który bazuje zarówno na wskazanym przepisie jak i rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Pozyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na modernizację, budowę nowych, a także utrzymanie dotychczasowych jednostek wytwórczych. Przy wyliczaniu opłaty mocowej na bieżący rok dla każdej z podległych jej grup, pod uwagę brano wyniki aukcji głównej oraz dodatkowych na 2021 rok, czyli wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji, a także wyliczone koszty spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

Zgodnie z treścią ustawy o rynku mocy, opłata mocowa znalazła się na rachunkach m.in.:

▪    gospodarstw domowych,
▪    przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej,
▪    przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność produkcji energii elektrycznej, przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej,
▪    operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
▪    odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej.

Stawka mocowa dla gospodarstw domowych

Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, koszt opłaty mocowej oscyluje w granicach 2,30 - 12,87 złotych w skali miesiąca, w zależności od poboru energii elektrycznej. Stawki szacują się następująco:

▪     1,87 zł – dla zużycia mniejszego, niż 500 kWh/rok,
▪    4,48 zł – dla zużycia w przedziale 500-1200 kWh/rok,
▪    7,47 zł – dla zużycia w przedziale 1200-2800 kWh/rok,
▪     10,46 zł – dla zużycia większego, niż 2800 kWh/rok.

W teorii stawki te nie są wysokie. Rodzina o charakterystycznym modelu 2+2, zużywająca standardowe 2400 kWh rocznie, będzie miała do zapłaty rachunek za prąd wyższy o jedynie 7,47 zł. Jeżeli jednak pomnożymy tę kwotę razy 12 miesięcy otrzymamy 92,88 zł, co już stanowi bardziej odczuwalną kwotę.

Stawka mocowa dla odbiorców biznesowych

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, sprawa jest prostsza – wszyscy inni odbiorcy energii elektrycznej, niż gospodarstwa domowe, zmuszeni są zapłacić 0,0762 zł za każdą kWh (76,20 zł/MWh) pobraną w godzinach szczytowych tj. 7-22 dnia roboczego. Opłata mocowa obowiązywać będzie wyłącznie od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Warto zauważyć, że aktualne stawki są blisko dwukrotnie większe, niż te obiecywane przez rząd jeszcze na etapie planowania nowelizacji. Aktualne prawodawstwo prowadzi do stopniowego wzrostu cen i usług na rynku energetycznym. Firmy bowiem, próbują przerzucić wysokie koszty na konsumentów. Obecna sytuacja sprzyja poszukiwaniom innych, tańszych źródeł energii. Jednym z najlepszych jest wykorzystywanie energii słonecznej, dzięki fotowoltaice. Odpowiednio zaprojektowana i dostosowana do potrzeb instalacja fotowoltaiczna jest nie tylko ekologicznym i wydajnym, ale przede wszystkim niezależnym źródłem energii.

Chcesz poznać rozwiązania dla biznesu? Skorzystaj z formularza kontaktowego, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić szczegóły.

Inne wpisy