Pożyczka EKOENERGETYCZNA
Finanse

Pożyczka EKOENERGETYCZNA

3/23/2021

Nawet milion złotych pożyczki czeka na przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego, którzy zechcą zainwestować w energię odnawialną.

Biznesmeni mogą ubiegać się o środki na realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

  • maksymalna kwota pożyczki: do 1 000 000 PLN
  • okres spłaty: do 132 miesięcy (11 lat)
  • karencja w spłacie kapitału: do 18 miesięcy
  • oprocentowanie: od 0,5%
  • opłaty i prowizje: brak
  • zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Instytucje udzielające pożyczek w ramach instrumentu finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Więcej informacji TUTAJ

Inne wpisy